Witamy na naszej stronie!

Od 1 września siedziba przedszkola będzie znajdowała się przy ulicy Kasztelańskiej.
Zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok 14/15 odbędzie się 1 września o godzinie 17:00 w nowym przedszkolu. Bardzo prosimy Rodziców o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie.
Za zmianę terminu zebrania przepraszamy. Dyrektor, Elżbieta Burdeńska

 

Misja naszego Przedszkola

Jesteśmy po to by:

· sprawować opiekę nad dziećmi, zaspokajać ich potrzeby, czuwać nad ich zdrowiem w czasie gdy rodzice są w pracy;

· kształtować osobowość, charakter, postawy moralne i społeczne oraz rozwój uczciwości  i empatii dzieci.

· wyposażyć przedszkolaków w wiedzę, umiejętności i nawyki, czyli przygotować dziecko do roli ucznia na kolejnych szczeblach edukacyjnych;

· podejmować działania edukacyjne mające na celu korygowanie wad rozwojowych dzieci, eliminować problemy rozwojowe.