Witamy na naszej stronie!

Misja naszego Przedszkola

Jesteśmy po to by:

· sprawować opiekę nad dziećmi, zaspokajać ich potrzeby, czuwać nad ich zdrowiem w czasie gdy rodzice są w pracy;

· kształtować osobowość, charakter, postawy moralne i społeczne oraz rozwój uczciwości  i empatii dzieci.

· wyposażyć przedszkolaków w wiedzę, umiejętności i nawyki, czyli przygotować dziecko do roli ucznia na kolejnych szczeblach edukacyjnych;

· podejmować działania edukacyjne mające na celu korygowanie wad rozwojowych dzieci, eliminować problemy rozwojowe.